Làm thế nào để có được sự tin cậy? Đó không chỉ là câu chuyện của các nhà lãnh đạo mà còn của tất cả mọi người.

3C, 3 chữ C này sẽ giúp các anh chị trở thành con người (và 1 lãnh đạo) đáng tin cậy với tất cả mọi người.

  • Connection: Sự kết nối
  • Competence: Năng lực
  • Characters: Tính cách

Chúc các anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình.

 

Share | Download(Loading)