Doanh nghiệp của bạn chưa lớn, và chính vì vậy, bạn tin rằng mình cần phải làm tất cả mọi thứ, thậm chí bạn không tin người khác có thể làm tốt hơn bạn. Nhưng sự thực, càng tự mình làm thì cơ hội để bạn bứt phá càng thấp đi theo thời gian. Hãy bắt đầu học cách tin vào chính mình, tin vào người khác để có thể đi xa hơn.

Hãy #like, #comment, #Share nếu bạn thấy rằng bài học này hữu ích cho một ai đó là bạn bè của bạn.

Share | Download(Loading)