Rất nhiều chủ doanh nghiệp gặp và hỏi tôi, làm thế nào để tôi có thể tìm kiếm được một người bán hàng xuất sắc?

tôi hay hỏi, vậy anh có chân dung của họ chưa? Anh có vẽ ra họ là người thế nào chưa? Tất nhiên, các câu trả lời thường là chưa vì mọi người không để ý tới điều đó.

Đây là một câu trả lời cho các chủ doanh nghiệp, nếu bạn muốn có một nhân viên bán hàng xuất sắc, việc đầu tiên là bạn cần vẽ ra chân dung của họ đã. Sau đó bạn sẽ dựa trên điều này để tuyển dụng, để huấn luyện và đào tạo họ.

Hãy chia sẻ nếu bạn thấy bài này là hữu ích nhé.

Share | Download(Loading)