Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, sản phẩm hay quy trình đặc biệt không còn là vấn đề lớn nữa, con người và cách mà mỗi người đối xử với nhau mới là điều làm nên sự khác biệt giữa các công ty. Chính teamwork sẽ tạo nên năng suất và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Đội ngũ của bạn đang vận hành như thế nào? có gặp phải 5 ĐIỂM CHẾT quan trọng sau trong bài này để cập tới không? Nếu bạn cảm thấy đội ngũ của mình đang gặp phải 1 trong số các yếu tố này, bạn phải xử lý ngay lập tức.

Share | Download(Loading)