Ai trong chúng ta cũng từng lo lắng về những khó khăn, nhưng vấn đề là chúng ta có dám cho phép mình vượt qua những khó khăn trước mắt để đến được với đích mà chúng ta mong muốn hay không mà thôi.

Hãy comment nếu bạn học được điều gì đó từ bài podcast này nhé.

Share | Download(Loading)