Bạn có đang trì hoãn một điều gì đó không? Nếu có thì đây là tập dành cho bạn. Nên nhớ, sự trì hoãn không phải là do lười biếng, sự trì hoãn cũng không ngu ngốc và đôi khi trì hoãn là cần thiết. Thế nên, đừng cảm thấy xấu hổ nếu bạn đang trì hoãn việc gì đó. Sự trì hoãn có thể đến từ những điều bên trong của bạn do chính ông  bà, cha mẹ để lại. Điều quan trọng là bạn cần phải biết, mình đang trì hoãn cái gì và tại sao thì mới loại bỏ nó được.

Share | Download(Loading)