Bạn có sẵn sàng bỏ ra 1h để có một năm tuyệt vời không? tôi tin ai cũng sẵn sàng, nhưng quan trọng là bạn bỏ ra một giờ đó để làm gì? Vision Board, một công cụ đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng để giúp bạn có một năm tuyệt vời ở phía trước.

Hãy khám phá 6 bước đơn giản và hiệu quả để có một vision board ưng ý nhé.

Share | Download(Loading)